Reštaurovanie sochy

Reštaurovanie sochy

Venujeme sa reštaurovaniu sochy a polichromovaných plastík. Staráme sa o vernú rekonštrukciu diela, doplnenie chýbajúcich častí a dozlatenie.

Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, jednak ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Naša reštaurátorská činnosť začína dôkladným prieskumom diela. Dielo sa musí starostlivo dokumentovať.

Na základe prieskumu si vytvoríme plán a nasledujúce činnosti. U sôch, ktoré boli premaľované, sa rozhodujeme, ktoré novšie vrstvy odstránime a ktorú vrstvu budeme obnovovať. Po prípadnom odstránení novších úprav musíme zaistiť fixáciu pôvodnej vrstvy, najmä ak popraskala alebo sa odlupuje. Pri reštaurovaní drevených sôch sa musí odstrániť červotoč a stopy jeho činnosti.

Záverečnú fázu reštaurovania tvorí retušovanie, dopĺňanie chýbajúcich častí a povrchová úprava tých partií, ktoré boli zničené, a to pokiaľ možno tak, aby nerušili celkový dojem. Nakoniec sa výsledok opäť dokumentuje a o vykonanej práci sa napíše správa.